Verlof aanvragen en opnemen en uitbetaling vakantiegeld

Het aanvragen van snipperdagen en vakanties zijn op meerdere manieren mogelijk. Dit is ook afhankelijk van de opdrachtgever waar je werkzaam bent en de afspraken die hiermee zijn gemaakt.

In alle gevallen geldt echter wel dat zowel de opdrachtgever als Toppers4Jobs iedere verlofaanvraag eerst moet goedkeuren, alvorens de vrije dag of vakantie opgenomen mag worden. Dit betekent dus dat je niet eerst een vakantie boekt en vervolgens de data doorgeeft, maar dat je eerst de aanvraag doet en pas na goedkeuring een vakantie gaat boeken. Het is voor ons en onze opdrachtgevers van groot belang dat de planning is afgestemd op de productie en dit betekent ook een juiste spreiding van vrije dagen en vakanties.

Het doorbetalen van verlof is afhankelijk van de opbouw van jouw reserveringen. Indien je voldoende uren hebt staan (bruto bedrag op loonstrook delen door bruto uurloon), wordt jouw verlof hiermee doorbetaald. Ditzelfde geldt voor feestdagen en kort verzuim (dokter, tandarts, etc.).

Het opgebouwde vakantiegeld wordt jaarlijks in mei, uiterlijk in juni, uitbetaald. Indien jouw werkzaamheden eerder zijn beƫindigd en jouw uitzendovereenkomst hierdoor ten einde is, worden al jouw opgebouwde reserveringen binnen zes weken uitbetaald.

Vakantiegeld en ook de overige reserveringen worden te allen tijde bijzonder belast. Dit betekent dus dat je hier netto minder aan over houdt dan jouw normale salaris (uitgaande van toepassing van de loonheffingskorting).