Jouw arbeidsvoorwaarden als uitzendkracht bij Toppers4Jobs

Als je via Toppers4Jobs aan de slag gaat, val je automatisch onder de CAO voor Uitzendkrachten, de NBBU-CAO 2014-2019. Daarin zijn alle arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten vastgelegd om je dienstverband met ons voor beide partijen tot een succes te maken.

Aan de hand van de CAO stellen we onder andere de hoogte van je salaris vast, afhankelijk van leeftijd en ervaring. Verder staan er afspraken in over de eventuele onkostenvergoedingen waar je recht op hebt en bevat de CAO een pensioenregeling, waar je na 26 gewerkte weken aan mee moet doen als je 21 jaar of ouder bent.

Ook zijn in de CAO voor uitzendkrachten afspraken opgenomen over de duur van de overeenkomst, uitsluiting loondoorbetaling, aanvulling van een uitkering bij ziekte, de minimale opzegtermijn van je overeenkomst en het maximaal aantal weken dat je in fase 1 en 2 met uitzendbeding als uitzendkracht mag werken.

Bekijk voor meer informatie de uitzendovereenkomst, de NBBU CAO voor Uitzendkrachten (of de verkorte versie) en de pensioenregeling bij StiPP. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en weet je straks precies waar je aan toe bent.

Wij adviseren iedere nieuwe uitzendkracht vooral de verkorte versie van de NBBU CAO voor Uitzendkrachten door te nemen. Deze geeft een duidelijke uitleg over de uitzendovereenkomst, de beloning en het fasensysteem.