Certyfikaty

 

Posiadamy między innymi certyfikat SNA, zgodny z  NEN 4400-1 i NEN 4400-2
Znak jakości SNA  potwierdza między innymi iz:

  •  nasza administracja (kadrowa) jest prowadzona w sposób prawidłowy,
  • podatki pracownicze i/lub podatek od towarów i usług odprowadzane są w całości i na czas,
  •  nasi pracownicy upoważnieni są do wykonywania pracy w Holandii.
  • Ponadto certyfikat ten chroni naszych zleceniodawców przed skutkami nieodprowadzania podatków pracowniczych i podatku od towarów i usług oraz wysokimi karami za przyjmowanie do pracy w Holandii osób, które nie są do tego uprawnione, zostały przyjęte na podstawie fałszywych danych osobowych lub których tożsamości nie da się stwierdzić.

W skrócie oznacza to, że przedsiębiorstwa zarejestrowane w SNA (Stichting Normering Arbeid) są zaufanymi partnerami dla firm, które wynajmują pracowników lub korzystają z usług agencji pracy tymczasowej.

Stowarzyszenia Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych (Stichting Normering Flexwonen – SNF)

Stowarzyszenie prowadzi rejestr firm spełniających normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych oraz zajmuje się utrzymywaniem tych norm.
Firmy oferujące zakwaterowanie dla pracowników zagranicznych mogą uzyskać certyfikat wydawany przez Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych. W tym celu muszą one spełniać normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych. Miejsca zakwaterowania należące do firm zarejestrowanych w Stowarzyszeniu Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych są co roku kontrolowane. 

Firma wpisana do rejestru SNF spełnia normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych. Wyróżnia się przy tym następujące dziedziny: przestrzeń mieszkalna i prywatność, zaplecze sanitarne, bezpieczeństwo i higiena, wyposażenie, udzielanie informacji i pozostałe wymogi, a także ochrona przeciwpożarowa. Każda dziedzina zawiera określoną ilość szczegółowych wymogów, które musi spełniać miejsce zakwaterowania.