Certificering

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk, dus ook (juist) uitzend- en detacheringsbureaus.

Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2,

Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid. Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Het SNF-keurmerk is al in 2013 geïntroduceerd als direct resultaat van de Nationale Verklaring Huisvesting van Arbeidsmigranten die het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden ondertekenden. Het keurmerk zorgt dat uitzendkrachten, inleners, gemeenten en woningcorporaties ervan op aan kunnen dat SNF-gecertificeerde ondernemingen arbeidsmigranten op verantwoorde wijze, en zoals beschreven in de cao, huisvesten. Dat betekent dus in een ruim, hygiënisch en veilig onderkomen.